Dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık sektöründe her kademedeki çalışanın eğitiminde rol almayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak uygulamalarla sektörüne öncü ve örnek olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İlk başta gerekli olanın, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesinden yola çıkarak Özel Medicabil Hastanesi, hasta odaklılığını sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve sürekli performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlayan ISO 9001:2008 kalite belgesini 1 Haziran 2011 tarihinde geçirmiş olduğu SGS belgelendirme tetkiki sonucunda elde etmiştir.

Aynı amaç doğrultusunda, sağlıkta hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini simgeleyen bir model olan sağlık kuruluşları bağımsız denetim kurumu JCI (Joint Commission International) tarafından Mayıs 2013’de, açılışının 2.yılında tüm birimleri akredite edilerek, ülkemizde ki sayılı JCI akreditasyonuna sahip kuruluşlarından biri olmuştur.

Hizmet Kalitesi ve Hasta Güvenliğine verdiği önemi, Uluslararası düzeyde akredite eden hastanemiz, uluslararası alanda konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden olan Ranawat Orthopedic Center (ROC New York) ile hasta bakımı, bilimsel araştırma ve eğitim konularında afiliye olarak farkını ortaya koymuştur. Ayrıca, Depuy by Johnson & Johnson Company ve Smith & Nephew ‘un eğitim merkezi olarak her kademedeki sağlık eğitimine katkıda bulunmaya devam etmekteyiz.

Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Önemi

Kurumumuzda kalite yönetimi, sistemimizin vazgeçilmez bir unsurudur. “Sağlık kurumları için "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" sağlık hizmetindeki hedefleri yakalamak için artık yeterli bir çözüm olamıyor. Bu sebeple, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kalite ve akreditasyon belgeleri;

 • Kaliteli hizmet veren kuruluşların resmi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmalarını sağlar,
 • Kurumun kendisini objektif değerlendirecek bir denetleme mekanizması edinmesini sağlar,
 • Tıbbi süreçlerine ek olarak, yönetsel süreçlerini de denetleyerek kalite iyileştirme çalışmalarını ve bu konuda oluşturduğu kurum politikalarını güvence altına almasını sağlar,
 • Çalışanların, çalıştığı kurumla gurur duyması sağlar,
 • Çalışanlar arasında ki iletişimi ve ekip çalışmasını geliştirir,
 • Çalışanların kurumun gelişimine katılımını destekler,
 • Başta hasta ve çalışan güvenliği konularında olmak üzere sürekli gelişim sağlanır, akreditasyon kuruluşu tarafından sürekli iyileştirilen standartlar ile uluslararası düzeyde en güncel gelişmelerin süreçlere dahil olmasını sağlar.

Joint Commission International

Joint Commission International (JCI), 1997 yılında ABD’de kurulmuş olup 60’dan fazla ülkede ki çeşitli sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite etmiş, kar gütmeyen bir kuruluştur.

Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye, JCI ile akredite edilmiş 37 hastane sayısı ile dünyada ikinci sıradır. Ayrıca 3 klinik laboratuvar, 1 ayakta tedavi ve 1 nakil hizmet olmak üzere ülkemizde toplam 42 adet sağlık kuruluşu JCI ile akredite edilmiştir.(Sağlık Bakanlığı web sitesi)

JCI akreditasyonu, hasta sağlığında standardizasyon sağlamak için en büyük potansiyele sahip metodoloji olarak kabul edilir. JCI akreditasyonu sağlık kuruluşlarında hem hasta hem de organizasyon merkezli standartlar içerir. JCI, yanlış uygulamaları meydana gelmeden engellemek, var olan yanlış uygulamaları düzeltmek, güvenliği sağlamak, tüm gelişmeleri kayıt altına almak ve standartlara göre gelişen değişimlerin sürekli uygunluğunu izleyip düzeltilmesini sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde kabul gören standartlar geliştirir ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanlarını akredite eder. Hasta bakımı, hasta ve yakını hakları, sağlık hizmetine erişim kolaylığı, hasta eğitimine verilen önem en önemli standartlar olarak kabul edilmektedir.

Bu standartlar 14 ana başlıkta toplanmıştır. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri, Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği, Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları, Hastaların Değerlendirilmesi, Hastaların Bakımı, Anestezi ve Cerrahi Bakım, İlaçların Yönetimi ve Kullanımı ve Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi standartları hasta merkezli olup, Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü, Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme, Tesis Yönetimi ve Güvenliği, Çalışan Kalifikasyonları ve Eğitimi ile İletişim ve Bilgi Yönetimi standartları yönetim merkezli standartlardır.

Hedefi; bir kuruluşun hastalara verdiği bakımın güvenliği ve kalitesini iyileştirmek, güvenli bir bakım ortamı sağlamak ve hastaların ve çalışanların maruz kaldığı riskleri azaltmak için sürekli çalışma yönünde gözle görünür taahhüdünü sağlamaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık kuruluşlarına ciddi iyileşme fırsatı vermekte, yasal denetimlerde kolay ilerleme sağlamakta, üst düzey tıbbi çalışmalar için uygun ve doğru şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte, hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük katma değerler sağlamaktadır.

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu yönerge ile hastanelerin akreditasyon sürecine girmesi amaçlanarak hastanelerimizin sağlık akreditasyon sistemine hazırlanmaları sağlanacaktır. Şu an T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler “Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” nde tanımlanan kriterleri yerine getirmekte ve kriterler doğrultusunda yapılanmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

1515 West 22nd Street, Suite 1300W Oak Brook, Illinois 60523 ABD Tel:+1 630 268 7400 (8:30-17:00 Pazartesi-Cuma UTC-6) E-mail: jciconsulting@jcrinc.com

Ranawat Orthopaedic Center

1986 yılında ABD’de kurulan ve Dr. Chitranjan Singh Ranawat başkanlığında çalışmalarını yürüten Hindistan ve Amerikan Ranawat Ortopedik Araştırma Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri New York şehri Special Surgery Hospital’da özellikle kalça ve diz artroplasti alanında tıp dünyasında kendini kanıtlamış bir merkezdir.

Özel Medicabil Hastanesi’nde gerçekleştirilen üst düzey A grubu artroplasti ameliyatlarının kalitesi, ekibi, teknolojik ve tıbbi donanımı, Ranawat Orthopaedic Center (ROC) ile yapılan bilimsel işbirliğinde gösterdiği faaliyet ve etkinlikler sayesinde ROC ile 2011 yılında afiliasyona layık görülmüştür.

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Spine

AOSpine Europe; 2003 yılından bu yana omurga cerrahisi ile ilgilenen, bünyesinde ortopedi ve beyin cerrahisinde; uzman, akademisyen ve araştırmacı 1600 üyesi bulunan ve omurga cerrahisi üzerine ileri düzeyde eğitimin çalışmaları yürüten, merkezi İsviçre ki uluslararası bir mesleki topluluktur. Özel Medicabil Hastanesi; 7 Haziran 2013 tarihinden itibaren AOSpine Europe’ un Türkiye‘deki ilk referans merkezi olarak kabul edilmiştir.

AOSpine Europe kuruluşunun Türkiye’deki referans merkezi olarak, AOSpine Europe kuruluşuna birebir eğitim için başvuracak cerrahların Özel Medicabil Hastanesi’nde bu eğitimi almalarına olanak sağlayabilmekten gurur duyacağız. Özel Medicabil Hastanesi’nin kuruluş misyonunda yer alan her düzey sağlık çalışanının eğitimine katkıda bulunmak hedefini bu vesile ile gerçekleştirmiştir.

Özel Medicabil Hastanesi’nde omurga cerrahisi ekibi tarafından yılda ortalama 450–500 arası olgu, cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Omurga hastalıklarının cerrahi dışı tedavisi de, hastanemizde multidisipliner çalışan omurga cerrahisi ekibimize fizik tedavi ve nöroloji uzmanlarının desteği ile yürütülmektedir.

Kalite Verilerimiz

Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık hizmet standartları kapsamında, Bütün Medicabil ekibinin özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık olarak 50 farklı kalite göstergesiyle Kalite ve Akreditasyon ekibimiz tarafından veri doğruluğu kontrol edilip, incelenip, analiz edilmektedir. Kalite göstergelerinin sonuçlarına ulaşma sürecimiz, sistemimizin işleyişinde temel olarak aldığımız PUKÖ döngüsü içerisinde yapılandırmaktayız. Planlama, uygulama, kontrol etme (değerlendirme), analiz etme, önlem alma, değişimleri takip etme ve iyileştirme kalite döngümüzün temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Kalite Verilerimizi Doğrulama Yöntemimiz

Verilerin ve sonuçların doğruluğu JCI Standartları dikkate alınarak sistem veri doğrulama ve kullanıcı veri doğrulama sürecinden aylık periyotlarda kontrol edilir.

 • Ayrıca yıl da en az bir kez,
 • Yeni bir ölçüt uygulandığında (özellikle de bir kurumun önemli bir klinik süreç veya sonucu değerlendirilmesi ve iyileştirmesi için tasarlanmış klinik ölçütler),
 • Söz konusu veriler kurumun web sitesinde veya başka kanallardan kamuya duyurulacaksa,
 • Mevcut bir ölçütte bir değişikliğe gidildiğinde, örneğin veri toplama araçları veya veri ayırma süreci veya yöntemi değişmişse,
 • Veri kaynağı değiştiğinde, örneğin hasta kayıtlarının bir bölümü elektronik ortama aktarıldığında ve böylece veri kaynağı artık hem elektronik hem de kağıt üzerindeki kayıtlar olduğunda veya,
 • Veri toplama konusu değişmişse, örneğin ortalama hasta yaşında, komorbiditelerde, araştırma protokolünde değişiklik varsa, yeni uygulama kılavuzları uygulamaya alınmışsa veya yeni teknolojiler veya tedavi yöntemleri kullanılmaya başlanmışsa, veriler doğrulanır.
 • Verinin doğruluğunu şüpheye düşürecek en ufak bir sapmada o dönemin ilgili kalite göstergesi, mümkünlük durumuna göre ya tekrar hesaplanır ya da veri geçersiz sayılır.

Her kalite göstergemiz uluslararası düzeyde kabul görmüş hedef değerler kapsamında değerlendirilir. Hedef değere uygunluğumuz sürekli olsa bile her zaman iyileştirme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, sistemlerin sürekli değiştiği ve geliştiği günümüzde kalite sürekli iyileştirme demektir.

“Hayatta Kalanlar Ne Kendi Cinslerinin En Zekisi, Ne de En Kuvvetlisidir. Yalnızca Değişime Ayak Uyduranlardır”

example1example1example1example1example1example1example1example1example1example1example1